top of page
  • jolandabarnhoorn

Vijf dingen die je als leidinggevende kunt doen om een burn-out op de werkvloer te voorkomen

Zo min mogelijk werknemers die op de werkvloer uitvallen door stress: dat is iets waar leidinggevenden graag naar streven. Het lijkt simpel om als leidinggevende in de gaten te houden dat het goed gaat met je werknemers en te zorgen dat ze niet gebukt gaan onder teveel stress. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo simpel te zijn: het aantal mensen dat uitvalt door stressklachten en burn-outs is nog nooit zo hoog geweest. En dit aantal blijft alleen maar verder stijgen.

Hoe kan je dan als leidinggevende zorgen dat een burn-out op de werkvloer zoveel mogelijk kan worden voorkomen? Het krijgen van een burn-out hangt van allerlei factoren af. De persoonlijkheid van een werknemer, de balans tussen werk en privé, grote zaken die er spelen op zowel het werkvlak als in het privéleven van een werknemer, maar ook de cultuur van een organisatie, de werkdruk en de stijl van leidinggeven hebben allemaal invloed op het risico dat een werknemer een burn-out krijgt.


Nummer 1: zorg dat je echt kijkt en luistert hoe het met je werknemers gaat

Zorg voor periodieke communicatie met je werknemer, maar loop daarnaast ook regelmatig spontaan even langs om te kijken hoe het gaat. En vraag dan hoe het écht gaat, luister oprecht en vraag door om te weten te komen wat er speelt bij je werknemer. Dit houdt ook het informeren naar grote life events in het privé leven van een werknemer in. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld door een scheiding heen gaat of de mantelzorg over een zieke ouder heeft, is dit een extra belasting op de (energie)balans van deze werknemer.


Nummer 2: houd de werkdruk in de gaten

Door te peilen hoe het gesteld is met de werkdruk en de onderlinge verdeling hiervan binnen teams kan je een overzicht krijgen van de belasting die op werknemers wordt gelegd. Door vervolgens in te grijpen als deze bij sommige werknemers onevenredig hoog is, haal je wat druk van de ketel. Met ingrijpen doel ik op zorgen voor een echte oplossing, dus bijvoorbeeld het werk anders inrichten, werk elders beleggen of bijvoorbeeld iemand aannemen die de werkdruk verlaagt.


Nummer 3: maak de cultuur van een organisatie burn-out proof

De cultuur van een organisatie heeft een grote invloed op het risico van ontstaan van burn-outs. Factoren als een open, eerlijke communicatie, de mogelijkheid om fouten te mogen maken, ruimte voor en stimulering van het ontwikkelingspotentieel van werknemers en voldoende vrijheid om zelf invulling te geven aan je werkdag, waar en wanneer je werkt (als dat mogelijk is binnen de functie) en hoe je je functie invult verlagen het risico op het ontstaan van een burn-out.


Nummer 4: zorg voor duidelijke verwachtingen voor je werknemers en communiceer deze

Onduidelijkheid en geen langetermijn visie kunnen een grote stressbron zijn voor medewerkers. Als leidinggevende is één van je taken om te zorgen voor een duidelijke koers van de organisatie/het organisatieonderdeel en deze doorvertalen naar de functie van de werknemers. Veel te vaak ontbreekt een dergelijke visie, waardoor werknemers niet weten aan welke verwachtingen ze moeten voldoen.


Nummer 5: faciliteer een gezonde levensstijl en een evenwichtige werk-privé balans

Door bijvoorbeeld lunchwandelen, gezamenlijk sporten of yoga op de werkvloer te stimuleren, moedig je werknemers aan een gezonde levensstijl na te streven. Ook zaken als het nemen van een pauze (en niet tijdens de lunch doorwerken achter je pc) of het in de perken houden van overwerk dragen hieraan bij.


Natuurlijk is het al dan niet krijgen van burn-outs bij je werknemers complexer dan het bovenstaande. Door alleen de bovenstaande vijf zaken na te streven is het niet zo dat het risico op een burn-out daarmee helemaal verdwijnt. Maar deze vijf zaken dragen zeker wel bij aan een verlaging van het risico.


Wil je nu meer weten over hoe je het risico op een burn-out bij je werknemers structureel kan verlagen? Of wil je eens sparren welk risico jouw organisatie loopt op burn-outs op de werkvloer? Kijk dan eens op www.overjeburnoutheen.nl/burn-out-preventie-programma voor meer informatie over hoe ik je hierbij kan helpen of vul het contactformulier in.49 weergaven0 opmerkingen

Commenti


bottom of page